Skip to main content

Faglærte håndverkere

 • Håndverk

  Få proff hjelp av våre dyktige håndverkere
 • Håndverk

  Vi utfører alle typer oppussingsoppdrag
 • Håndverk

  Vi leverer alt av tilbygg og konstruksjoner
 • Håndverk

  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Faglærte håndverkere

Våre faglærte håndverkere utfører alle typer rehabiliterings- og oppussingsoppdrag.
Eksempelvis nybygg, tilbygg, baderom, kjøkken, omlegging av tak, etc. Vi tilbakefører også alt av skadesaker fra A til Å.

Tett oppfølging fra våre prosjektledere sikrer en mest mulig sømløs leveranse av alle fag. Vi utfører til avtalt tid og fakturerer til avtalt pris.

Vi leverer uforpliktende og oversiktlig pristilbud etter besiktigelse.

Les mer

Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne innen brann og vannskadehåndtering

 • Vann- og brannskader

  Vår 24 t vaktordning sikrer rask igangsettelse av riktig tiltak for å begrense skaden
 • Vann- og brannskader

  Vi tilbakefører skaden på en trygg og effektiv måte

Vann- og brannskader

Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne i vann- og brannskadehåndtering. I en skadesituasjon er det avgjørende at riktig tiltak blir satt inn til riktig tidspunkt.
Vår døgnbemannede vakttelefon gjør at vi kan være raskt på plass og starte førstehjelpstiltak for raskest mulig å avgrense skadeomfanget.

Når saneringsarbeidene er sluttført overtar våre dyktige håndverkere stafettpinnen og starter gjenoppbygning umiddelbart. Vår målsetting er at utbedringen fra skaden oppstår til den er tilbakeført skal oppleves trygt og effektivt for kunden.

Les mer

Mugg og soppsanering

 • Mugg- og soppsanering

  Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer

 • Mugg- og soppsanering

  Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte
 • Mugg- og soppsanering

  Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.

Mugg og soppsanering

Både byggforskriften av 1997 og forskrifter fra helsemyndighetene understreker at det ikke skal forekomme fuktskader eller muggsoppvekst innendørs.
Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer.

Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte.

Vi samarbeider også med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.

Les mer

Takst og konsulenttjenester

Takst og konsulenttjenester

Total Skadeservice AS er et uavhengig selskap som kan tilby bistand ved tvistesaker relatert til skadeoppgjør.

Som forsikringskunde er det viktig å være klar over at en takst kun er en skjønnsmessig vurdering av et skadeoppgjør.

Det er vår erfaring at en uavhengig vurdering vil trygge et mest mulig riktig oppgjør.

Les mer

Utleie av avfuktingsutstyr

 • Avfuktere

  Vi tilbyr utleie av avfuktingsutstyr til alle typer fuktproblemer

 • Avfuktere

  Våre erfarne fuktteknikere monterer riktig utstyr etter behov
 • Avfuktere

  Tørkingen dokumenteres med måleprotokoll etter endt oppdrag

Utleie av avfuktingsutstyr

Vi har en moderne og effektiv utstyrspark som kan håndtere alle typer fuktproblemer.

Våre erfarne fuktteknikere vil etter en besiktigelse montere rett utstyr ut ifra avfuktingsbehovet.

Les mer