Skip to main content

Vann- og brannskader

Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne innen brann og vannskadehåndtering

Vann- og brannskader

Vår 24 t vaktordning sikrer rask igangsettelse av riktig tiltak for å begrense skaden

Vann- og brannskader

Vi tilbakefører skaden på en trygg og effektiv måte

Vann- og brannskader

Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne i vann- og brannskadehåndtering. I en skadesituasjon er det avgjørende at riktig tiltak blir satt inn til riktig tidspunkt.
Vår døgnbemannede vakttelefon gjør at vi kan være raskt på plass og starte førstehjelpstiltak for raskest mulig å avgrense skadeomfanget.

Når saneringsarbeidene er sluttført overtar våre dyktige håndverkere stafettpinnen og starter gjenoppbygning umiddelbart. Vår målsetting er at utbedringen fra skaden oppstår til den er tilbakeført skal oppleves trygt og effektivt for kunden.