• Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

  Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne innen brann og vannskadehåndtering
 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

  Vår 24 t vaktordning sikrer rask igangsettelse av riktig tiltak for å begrense skaden
 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

  Vi tilbakefører skaden på en trygg og effektiv måte
 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

 • Vann- og brannskader

  Vann- og brannskader

24t Vakttelefon:
64 86 80 00

Vann- og brannskader

Våre medarbeidere er blant bransjens mest erfarne i vann- og brannskadehåndtering. I en skadesituasjon er det avgjørende at riktig tiltak blir satt inn til riktig tidspunkt.
Vår døgnbemannede vakttelefon gjør at vi kan være raskt på plass og starte førstehjelpstiltak for raskest mulig å avgrense skadeomfanget.

Når saneringsarbeidene er sluttført overtar våre dyktige håndverkere stafettpinnen og starter gjenoppbygning umiddelbart. Vår målsetting er at utbedringen fra skaden oppstår til den er tilbakeført skal oppleves trygt og effektivt for kunden.